Eвропейският парламент е поел ангажимент по отношение на развитието

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ Е ПОЕЛ АНГАЖИМЕНТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАЗВИТИЕТО
Автор: Европейски парламент
Източник: bookshop.europa.eu
Изтеглете книгата в pdf