Европейският социален фонд на работното място

Европейският социален фонд на работното място
Осигуряване на работни места
Автор: Европейска комисия
Теми: достъп до работа, Европейски социален фонд, трудова политика
Изтеглете книгата в pdf