Eвропейският социален фонд на работното място

EВРОПЕЙСКИЯТ СОЦИАЛЕН ФОНД НА РАБОТНОТО МЯСТО
ПРОЗРАЧНИ И ЕФЕКТИВНИ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ

Автор: Европейска комисия, Генерална дирекция "Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване"
Тема: Европейски социален фонд, Политика на заетост

Изтегли книгата в PDF
Изтегли електронна книга