Европейска стратегия за университетите разисква Мария Габриел с министрите на образованието на държавите членки

Европейска стратегия за университетите разисква Мария Габриел с министрите на образованието на държавите членки

Днес българският еврокомисар Мария Габриел разисква равнопоставеноста и приобщаването в образованието и европейската стратегия за универистетите с министрите на образованието на държавите членки на заседанието на Съвета по образование в Брюксел, провеждащ се в рамките на Португалското председателство на Съвета на ЕС.

 „Висшите учебни заведения показаха гъвкавост и способност да се справят с непредвидени промени като пандемията от COVID-19. С европейска подкрепа за университетите искаме да превърнем безпрецедентната криза във възможности за развитие. Амбицията ни е европейските университети да задълбочат сътрудничеството помежду си, да обединяват знания и ресурси, и така да създадат повече възможности за мобилност на учащите и преподавателите. Водещи принципи в инициативата ще продължат да бъдат научните постижения, приобщаването и иновациите. От нас зависи да създадем условия за висше образование, което да отговаря на предизвикателствата на цифровата ера“, заяви Мария Габриел.

Българският еврокомисар изтъкна необходимостта от разработване на Европейска стратегия за висшето образование като част от Европейското образователно пространство, която предвижда пакет от инициативи, осигуряващи на хората подходящите умения в перспективата на ученето през целия живот. Ще бъде поставен акцент върху приобщаването, иновациите, свързаността, заетостта, цифровата и екологичната подготвеност.

Университетите са в центъра на „квадрата на знанието“ – образование, научни изследвания, иновации и ползи за обществото. Подкрепа за ускорената им трансформация ще позволи и пълноценно да осъществят ролята си. От решаващо значение е да се укрепи взаимодействието между образованието, науката и иновациите на всички нива: европейско, национално, регионално, както и в самите университети. Необходимо е силно, структурно взаимодействие с устойчив ефект“, коментира Мария Габриел.

Тя наблегна на пълното разгръщане на инициативата „Европейски университетски алианси“ по линия на програма „Еразъм+“ в синергия с „Хоризонт Европа“. В този контекст българския еврокомисар продължава работата с екипа си и по европейския подход към микроквалификациите. Микроквалификациите са по-малки обучителни модули, които се присъждат след завършване на кратки обучителни курсове и оценка на придобитите компетенции. До края на годината ще бъде изготвено предложение за препоръка до Съвета. Европейските университети се очаква да бъдат сред първите, прилагащи микроквалификациите. В този контекст Мария Габриел обърна специално внимание на устойчивото финансиране на инициативата и необходимостта от повече инвестиции в образованието.

Източник: Представителство на Европейската комисия

Източник фотография: Аудиовизуална служба на ЕК