Европейската година на културното наследство

Европейската година на културното наследство
2018 е обявена за европейска година на културното наследство и в цяла Европа ще се състоят редица събития и инциативи, които ще включват културното наследство като тема и популяризиране. Тъй като именно културното наследство оформя нашите идентичности и ежедневен живот, то ни заобикаля в европейските градове, природни пейзажи и археологически обекти, то е в литературата, изкуството и предметите, в занаятите, които научаваме от нашите предци, разказите, които разказваме на нашите деца, храната, която се наслаждаваме в компанията, и филмите, които гледаме, ето защо се посвещава цяла година на неговото популяризиране и принание. За нас като индивиди, общности и общества, културното наследство има универсална стойност. То се предава през поколенията и макар, че понякога да ни се струва, че е минало и че не се развива, то всъщност без дори да осъзнаваме играе важна роля за нашата идентичност и нашето бъдеще. Ето защо тази еропейска година се опитва и да достигне по-специално до младите хора. Културното наследство е навсякъде около нас в много форми. От една страна сгради, паметници, артефакти, дрехи, произведения на изкуството, книги, машини, исторически градове, археологически обекти. от друга – практики, представяния, изрази, знания, умения – и свързаните с тях инструменти, предмети и културни пространства – които хората ценят. Това включва езикови и устни традиции, изпълнителски изкуства, социални практики и традиционно занаятчийство, природни – ландшафти, флора и фауна; цифрови ресурси, създадени в цифрова форма (например цифрово изкуство или анимация) или цифровизирани като начин за тяхното запазване (включително текст, изображения, видео, записи). Културното наследство не трябва да се оставя да се разпадне, влошава или унищожава. Ето защо през 2018 г. ЕС търси начини да го празнуваме и запазим. Годината принадлежи на всички, които ще изживеят, оценят и се насладят на културното наследство. Всеки е поканен да се присъедини към хилядите дейности, които се провеждат в цяла Европа, за да приобщи хората към културното наследство. Всяка държава-членка е определила национален координатор, който да изпълнява годината и да координира мероприятията и проектите на местно, регионално и национално равнище. Ключовите заинтересовани страни от културния сектор, както и от организациите на гражданското общество, са тясно въвлечени в дейностите на годината. На европейско равнище всички институции на ЕС се ангажират да направят годината успешна. Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз, както и Комитетът на регионите и Европейският икономически и социален комитет ще организират събития, които да отпразнуват годината и да започнат дейности, насочени към културното наследство. Освен това ЕС ще финансира проекти, подкрепящи културното наследство. През програма "Творческа Европа" бе открита специална покана за проекти за сътрудничество, свързани с годината. Съществуват множество допълнителни възможности в рамките на програмата "Еразмус", "Европа за гражданите", "Хоризонт 2020" и други програми на ЕС. За да се гарантира, че усилията на ЕС ще оставят отпечатък след 2018 г., Комисията, в сътрудничество със Съвета на Европа, ЮНЕСКО и други партньори, ще изпълнява десет дългосрочни проекта за въздействие. Те ще включват дейности с училища, проучване на иновативни решения за повторно използване на наследствени сгради или борба срещу незаконния трафик на културни стоки. Целта е да се помогне да се предизвика истинска промяна в начина, по който използваме, защитаваме и насърчаваме наследството, като гарантираме, че Европейската година ще бъде от полза за гражданите в дългосрочен план. Множество събития, рзлични по мащаб се плануват и ще се провеждат из цяла Европа. За да разберете какво и къде ще се случва, посетете уебсайта на Европейската година на културното наследство и се включете!
Източник: Европейска комисия