Европейската година на младежта със собствен информационен портал

Европейската комисия обяви 2022 за година на европейската младеж. Тази инициатива вечеима своя собствена информационна платформа. Европейската година на младежта ще хвърли светлина върху значението на европейската младеж за изграждане на по-добро бъдеще – по-екологосъобразно, по-приобщаващо и цифрово. С множество възможности за учене, споделяне на гледни точки, срещи с хора и участие в дейности в цяла Европа, Европейската година на младежта е времето, в което да вървим с увереност и надежда към бъдещето след пандемията.

Н платформата може да се намери информация за това как:

🔹Да се включите във фестивали, уъркшопи, дебати, събития и обучения навсякъде в ЕС;
🔹Да получите информация за най-новите европейски инициативи и проекти за младежи;
🔹 Да изразите мнението си по важни за вас теми и да общувате с други млади европейци;
Линк към платформата: тук
Източник: Европейска комисия