Европейската гражданска инициатива – как можем да участваме, за да бъде чут нашият глас

Европейската гражданска инициатива – как можем да участваме, за да бъде чут нашият глас
Накратко Европейската гравданска инициатива е инструмент за демокрация на участието, който дава възможност на гражданите да предлагат конкретни законодателни промени във всяка област, в която Европейската комисия има правомощия да предлага законодателство, като например околна среда, селско стопанство, енергетика, транспорт или търговия. Чрез дадена инициатива граждани от различни държави от ЕС могат да обединят усилията си по въпрос, който е близо до сърцата им, за да окажат влияние върху процеса на изготвяне на политиките на ЕС. За организирането на инициатива са необходими 7 граждани на ЕС, които живеят в 7 различни държави членки и са на възраст, която им дава право да гласуват. След като дадена инициатива събере 1 милион подписа и минималните прагове са достигнати поне в 7 държави, Европейската комисия трябва да реши дали да предприеме действия или не. Правилата и процедурите за Европейската гражданска инициатива са посочени в регламент на ЕС, приет от Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз през февруари 2011 г. Комисията ще разгледа внимателно инициативата. В рамките на 3 месеца след получаването на инициативата: представители на Комисията ще се срещнат с организаторите, за да могат те да обяснят подробно повдигнатите в инициативата въпроси; организаторите ще имат възможност да представят инициативата си на публично изслушване в Европейския парламент. Комисията ще приеме официален отговор, в който ще посочи какви действия ще предложи в отговор на гражданската инициатива, ако изобщо смята да предложи такива, както и причините за своето решение. Този отговор ще бъде под формата на съобщение, прието официално от колегиума на членовете на Комисията и публикувано на всички официални езици на ЕС. Комисията не е длъжна да предложи законодателство в резултат на инициатива. Ако Комисията реши да представи законодателно предложение, започва обикновената законодателна процедура – предложението на Комисията се изпраща до законодателните органи (обикновено Европейския парламент и Съвета, а в някои случаи само Съвета). Ако предложението бъде прието, то се превръща в закон. Европейската гражданска инициатива е уникален и новаторски инструмент, който дава възможност на гражданите да оформят облика на Европа, като призоват Европейската комисия да представи законодателно предложение. Така гражданите могат да окажат голямо влияние върху политиките, които ги засягат.
Източник: Европейска комисия