Европейската инвестиционна банка и УниКредит подписаха споразумениe за предоставяне на 1 милиард евро за МСП в Централна и Източна Европа

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ), част от групата на ЕИБ, предоставя на групата УниКредит две гаранции на стойност 370 милиона евро за насърчаване на инвестиции, направени от малки и средни предприятия (МСП) в седем държави от ЕС, включително България, Хърватия, Чехия, Унгария, Румъния, Словакия и Словения. Транзакциите са подкрепени от InvestEU, дългосрочната програма за финансиране на Европейския съюз в помощ на устойчиви инвестиции, иновации и създаване на работни места в Европа, целяща да мобилизира най-малко 372 милиарда евро инвестиции за приоритетите на политиката на ЕС до 2027 г.

Гаранциите на ЕИФ, подкрепени от InvestEU, ще позволят на УниКредит да предостави заеми при изгодни условия на 2 500 МСП и малки предприятия със средна капитализация в цяла Европа и да мобилизира инвестиции от около 1 милиард евро в реалната икономика. Ресурсите ще бъдат насочени предимно към инвестиции, допринасящи за зелен и дигитален преход, но също така и за насърчаване на културния, образователния и социалния сектор.

Като част от стратегията на УниКредит за зелено кредитиране, заеми ще бъдат предоставяни и на жилищни асоциации и физически лица за техните собствени инвестиции във възобновяема енергия и енергийна ефективност в жилищни сгради, както и за насърчаване на развитието на устойчива мобилност.

Повече информация ще намерите в документа тук.