Европейската комисия намалява допълнително бюрокрацията за сливащите се предприятия

Европейската комисия прие пакет от мерки за допълнително опростяване на процедурите си за преглед на концентрациите съгласно Регламента на ЕС за сливанията. Пакетът съдържа: i) преработен Регламент за прилагане на Регламента за сливанията („регламент за прилагане“), ii) известие относно опростената процедура („известие“) и iii) съобщение относно предаването на документи („съобщение“).

Очаква се днешният пакет от мерки да донесе значителни ползи за предприятията и консултантите от гледна точка на подготвителната работа и свързаните с нея разходи. Той има за цел да се опрости и разшири обхватът на извършвания от Комисията преглед на безпроблемните сливания („опростени случаи“). С него също така се цели да се намали обемът на информацията, необходима за уведомяване за сделките във всички случаи, и да се оптимизира предаването на документи. По този начин днешният пакет допринася за постигането на целта на Комисията за намаляване на изискванията за докладване с 25 %, както беше обявено в нейното съобщение относно дългосрочната конкурентоспособност на ЕС. Новите правила ще се прилагат от 1 септември 2023 г.

Повече информация ще намерите в документа тук.

Източник: Представителство на ЕК в България