Европейската комисия одобри изменение на българската схема в подкрепа на заетостта в най-засегнатите от пандемията сектори

Европейската комисия одобри изменение на българската схема в подкрепа на заетостта в най-засегнатите от пандемията сектори
 

Европейската комисия одобри промените във вече съществуващата схема за подкрепа на заетостта, чрез подпомагане на работодатели за изплащане на заплати и подпомагане на доходите на самостоятелно заетите лица в секторите, които са най-засегнати от пандемията – транспорт, хотелиерство, ресторантьорство и туристическите агенции.
 
Съгласно новите промени, срокът на действие на схемата се удължава до декември 2021 г., а бюджетът й ще бъде увеличен от 40 милиона лева на 150 милиона лева. Обхватът на бенефициерите на схемата също ще бъде разширен. 
 
Този ход е необходим, защото изменената схема продължава да бъде необходима и подходяща рамка за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на България. Мярката е одобрена в съотвествие с правилата за държавна помощ.
 
Източник: Европейска комисия, Представителство в България