Европейската комисия предлага нови правила за подобряване на качеството на въздуха и водите

Европейската комисия предлага по-строги правила относно замърсителите на атмосферния въздух, повърхностните и подземните води и пречистването на градските отпадъчни води. Чистият въздух и вода са от съществено значение за здравето на хората и екосистемите. Само замърсяването на въздуха означава, че близо 300 000 европейци умират преждевременно всяка година, а предложените нови правила ще доведат до намаляване на броя на случаите на преждевременна смърт, дължащи се на фини прахови частици (ПЧ2.5), с над 75 % за десет години. Всички нови правила осигуряват ясна възвръщаемост на инвестициите благодарение на ползите в здравеопазването, икономиите на енергия, производството на храни, промишлеността и биологичното разнообразие. Като извлича поуки от действащото законодателство, Комисията предлага едновременно да се намалят допустимите нива на замърсители и да се подобри прилагането, за да се гарантира, че целите за намаляване на замърсяването се постигат по-често на практика.

Днешните предложения са ключов напредък за постигането на амбицията на Европейския зелен пакт за нулево замърсяване до 2050 г., а именно околна среда без вредно замърсяване. Те отговарят и на конкретни искания на Конференцията за бъдещето на Европа.

В рамките на предложеното преразглеждане на правилата ще се определят междинни стандарти на ЕС за качество на въздуха за 2030 г., които ще са по-тясно съгласувани с препоръките на СЗО, като същевременно ЕС ще поеме по пътя към постигане на нулево замърсяване на въздуха най-късно до 2050 г. в синергия с усилията за неутралност по отношение на климата. В тази връзка се предлага извършване на редовен преглед на стандартите за качество на въздуха с цел преоценката им в съответствие с най-новите научни данни, както и с развитието на обществото и технологиите. 

 Повече информация ще намерите в съобщението тук и в следните документи:

Въпроси и отговори относно новите правила за качеството на въздуха

Въпроси и отговори във връзка с новите правила на ЕС относно замърсяването на повърхностните и подземните води

Въпроси и отговори относно новите правила на ЕС за пречистване на градските отпадъчни води

Източник: Представителство на ЕК в София