Европейската комисия предлага реформа в областта на фармацевтичните продукти

Европейската комисия предлага да се преразгледа фармацевтичното законодателство на ЕС — най-голямата реформа от над 20 години насам — за да стане то по-гъвкаво, приспособимо и адаптирано към нуждите на гражданите и предприятията в целия ЕС. Преразглеждането ще осигури по-широка наличност, по-лесен достъп и по-добра финансова достъпност на лекарствата. То ще подкрепи иновациите и ще повиши конкурентоспособността и привлекателността на фармацевтичната промишленост на ЕС, като същевременно ще насърчава по-високи екологични стандарти.

Пакетът включва предложения за нова директива и нов регламент, които преразглеждат и заменят съществуващото фармацевтично законодателство, включително законодателството относно лекарствата за деца и лекарствата за редки заболявания. 

В допълнение към тази реформа Комисията предлага Препоръка на Съвета за засилване на борбата срещу антимикробната резистентност (АМР).

Повече информация ще намерите в документа тук.

Източник: Представителство на ЕК в България