Европейската комисия предложи варианти за облекчаване на високите цени на енергията

С бързи последващи действия след съобщението относно REPowerEU и Декларацията от Версай днес Европейската комисия представи идеи за колективни европейски действия за справяне с първопричините за проблема на пазара на газ и за гарантиране на сигурността на доставките на разумни цени за следващата зима и след нея. Лидерите ще продължат обсъждането на тези варианти на заседанието на Европейския съвет тази седмица.

Комисията внесе миналата седмица законодателно предложение, с което се въвежда задължение за равнище на съхранение на газ от минимум 80% за следващата зима, за да се гарантира сигурността на енергийните доставки, което да нарасне до 90% за следващите години. За да отговори на опасенията във връзка с продължаващите високи цени на енергията, Комисията прие и съобщение, в което се определят възможностите за пазарна намеса на европейско и национално равнище, и се прави оценка на предимствата и недостатъците на всеки вариант.

Партньорствата на ЕС с трети държави за колективно закупуване на газ и водород могат да подобрят устойчивостта и да намалят цените. Комисията е готова да създаде работна група за общи покупки на газ на равнището на ЕС. Чрез обединяване на търсенето работната група ще улесни и засили международните контакти на ЕС с доставчиците, за да се подпомогне осигуряването на внос на добри цени преди следващата зима. Съвместен преговорен екип, ръководен от Комисията, ще проведе разговори с доставчиците на газ и също така ще подготви почвата за бъдещи енергийни партньорства с ключови доставчици, които да обхващат не само ВПГ и газа. Този екип ще бъде вдъхновен от опита от пандемията от COVID-19, когато действията на равнището на ЕС бяха от решаващо значение, за да се гарантират достатъчни доставки на ваксини за всички.

Повече подробности тук.

Източник: Европейска комисия (Представителство в България)