Европейската комисия приема мерки в полза на киберсигурността на безжичните устройства и продукти

Европейската комисия предприе действия за подобряване на киберсигурността на безжичните устройства на европейския пазар. Приетият днес делегиран акт въз основа на Директивата за радиосъоръженията има за цел всички устройства с безжичен достъп до интернет да се утвърждават като безопасни преди да бъдат предлагани на пазара на ЕС. С този акт се установяват нови правни изисквания за защитните мерки в областта на киберсигурността, с които производителите ще трябва да се съобразяват при проектирането и производството на съответните продукти. Той също така защитава поверителността и личните данни на гражданите, ограничава рисковете от парични измами и води до по-голяма устойчивост на нашите комуникационни мрежи. Предложените мерки обхващат безжичните устройства като мобилни телефони, таблети и други продукти, които могат да комуникират по интернет; играчки и устройства за обгрижване на деца, като например бебефони, както и разнообразни преносими аксесоари, като интелигентните ръчни часовници или фитнес тракерите.
Новите мерки ще спомогнат за:
– подобряване устойчивостта на мрежата: безжичните устройства и продукти ще трябва да разполагат с характеристики, които им позволяват да избягват опасните комуникационни мрежи и да възпрепятстват използването на устройствата за нарушаване работата на уебсайтове или на други услуги.
– подобрена поверителност за потребителите: безжичните устройства и продукти ще трябва да разполагат с характеристики, които гарантират защитата на личните данни. Съществен елемент от акта ще бъде защитата на правата на децата. Например производителите ще трябва да въведат допълнителни мерки за предотвратяване на неразрешения достъп или предаването на лични данни.
– намаляване на риска от парични измами: безжичните устройства и продукти ще трябва да разполагат с характеристики, които да спомагат за свеждане до минимум на риска от измами при електронните разплащания. Например те ще трябва да гарантират по-строг контрол при идентификацията на потребителя, за да се избегнат мошенически плащания.

Източник: Европейска комисия