Европейската комисия публикува доклад във връзка с върховенството на закона

Европейската комисия публикува доклад във връзка с върховенството на закона

Днес Комисията публикува първия си доклад относно върховенството на закона. Докладът включва информация от всяка държава членка и показва, че много държави имат високи стандарти в областта на върховенството на закона, но и че в ЕС съществуват сериозни предизвикателства в тази област. В него се отчитат и съществените промени, произтичащи от извънредните мерки, предприети от държавите членки във връзка с кризата, причинена от COVID-19.

Четири са основните стълбове, обхванати от доклада: 1) националните правосъдни системи; 2) уредбата за борба с корупцията; 3) плурализма и свободата на медиите; 4) други институционални въпроси, свързани с принципа на взаимозависимост и взаимоограничаване на властите, които са от съществено значение за наличието на ефективна система на демократично управление.

Целта на Европейската комисия бе да предложи нов инструмент за превенция и да предизвика приобщаващ дебат за изграждане на култура на върховенството на закона в целия Европейски съюз. Очаква се държавите членки да проучат възможностите за преодоляване на предизвикателствата, за извличане на поуки от опита на другите страни и да се покаже как върховенството на закона можее да бъде укрепено при зачитане на националните конституционни системи и традиции.

Източник: Европейска комисия

Източник фотография: Европейска комисия