Европейската комисия стартира интернет страница за бежанците от Украйна

Европейската комисия стартира специална интернет страница, която съдържа информация за хората, бягащи от войната в Украйна.

Досега войната в Украйна принуди над два милиона души да напуснат домовете си, за да потърсят безопасност, закрила и помощ. Много повече разселени лица се придвижват както в страната, така и извън нея и се нуждаят от подслон и основна информация за правата си, когато идват в ЕС. Уебсайтът съдържа информация за преминаването на границата, правата при пристигане и информация за по-нататъшно пътувания.

Интернет страницата е достъпна тук на английски и украински език.

Източник: Европейска комисия