Европейската комисия стартира обществена консултация относно изготвянето на Закон за свободата на медиите

Комисията започна консултации относно предстоящото си предложение за Европейски закон за свобода на медиите — забележителна инициатива, обявена от председателя Фон дер Лайен в своята реч за състоянието на Съюза през 2021 г., която цели да се гарантират плурализмът и независимостта на медиите на вътрешния пазар на ЕС.

Вера Йоурова, заместник-председател, отговарящ за ценностите и прозрачността, заяви: „Всеки ден виждаме опити от страна на правителства или частни групировки да оказват натиск върху медиите. Крайно време е да постигнем съгласие относно общи гаранции на равнище ЕС за защита на независимостта и плурализма на медиите, така че журналистите да могат да вършат работата си и да информират гражданите без страх или благосклонност. През следващите месеци ще проведем широки консултации, за да предложим най-добрите решения“.

Комисарят по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон добави: „С оглед на значителните промени в медийния сектор се нуждаем от силен механизъм за повишаване на прозрачността, независимостта и отчетността във връзка с действия, засягащи контрола и свободата на печата. Нашата задача — или още повече Вашата задача днес — е да ни помогнете да допълним нашия законодателен арсенал, за да защитим целостта и независимостта на медийния пазар в ЕС и да гарантираме, че свободата и плурализмът на медиите остават стълбовете на нашите демокрации.“

Всички заинтересовани страни се приканват да участват в поканата за представяне на мнения, публикувана днес на портала „Споделете мнението си“ на всички езици на ЕС. Те могат да изразят мнението си относно описанието, което Европейската комисия дава на инициативата и обяснението защо тя е необходима и какво цели да постигне. Мнения могат да се изпращат до 21 март 2022 г.

Източник: Европейска комисия