Европейската комисия за глобализацията и бъдещето на Европа

Два месеца след Бялата книга, Европейската Комисия дава своята визия относно глобализацията и какви ползи може да извлече Съюза от нея. Предложението е оформено в Документ за размисъл относно извличането на ползите от глобализацията. За ЕС е ясно, че глобализацията не носи само ползи, а има и своите недостатъци, ето защо обръща специално внимание на това как държавите членки могат да моделират глобализацията, така че да се предвиди бъдещето и да се подобри качеството на живот на европейците. Приоритетите на ЕС са да се търгува с другите държави, а не да се воюва, да се изгради един устойчив световен ред, да се работи в посока към адаптиране към новите предизвикателства. Чрез новият Документ ЕК предлага и инструменти за прилагане на прогресивни данъчни политики, инвестиране в иновации и солидни социални политики, което да спомогне за по-справедливото преразпределение на благата в обществото, както и предлага да се използват структурните фондове на ЕС в помощ на уязвимите региони и на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, чрез който се помага на работници, изгубили работата си, да си намерят нова.
Документът за размисъл може да видите тук
Източник: Европейската комисия