Европейската комисията осигурява възможности за пътуване с образователна и културна стойност за младите хора

Европейската комисията осигурява възможности за пътуване с образователна и културна стойност за младите хора
Европейската комисия предприе първите стъпки за изпълнение на предложението на Европейския парламент за "безплатен пропуск за гражданите на 18-годишна възраст" чрез приемане на решение за финансиране. С бюджет от 12 милиона евро през 2018 г. се очаква тази дейност да даде възможност на около 20 000-30 000 младежи за пътуване, което ще спомогне за утвърждаването на европейска идентичност, ще укрепи общите европейски ценности и ще насърчи откриването на европейски обекти и култури. Това предложение съответства на амбициите на ЕС да насърчава мобилността с учебна цел, активното гражданство, социалното приобщаване и солидарността на всички млади хора. Комисарят по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта, Тибор Наврачич, заяви: "Важно е да предложим на всички наши млади хора възможността да разширят хоризонтите си, като посетят други страни. Образованието не е само това, което научаваме в класната стая, а това, което откриваме за културите и традициите на нашите приятели и връстници европейци". Действието ще се стреми да предложи на младите хора, независимо от социалния или образователния им произход, включително на хората с намалена подвижност, възможност да пътуват в чужбина. Ще бъде организирана промоционална кампания за информиране на младите европейци, които са навършили 18 години за тази нова възможност, и може да включва открит конкурс за избор на първите млади хора, които ще пътуват. Очаква се първите участници да пътуват това лято. Те ще направят това по железопътен транспорт като общо правило, но при необходимост трябва да са налице алтернативни видове транспорт, като се отчитат географските съображения, както и времето и разстоянието.
Източник: Европейска комисия