Европейската седмица на мобилността – споделете чиста и “интелигентна” мобилност

Европейската седмица на мобилността – споделете чиста и "интелигентна" мобилност
Европейската комисия стартира 16-та инициатива Европейска седмица на мобилността, водеща кампания за мобилност и транспорт, която ще се проведе от 16 до 22 септември 2017 г. Повече от 2000 града от Европа и извън нея организират мероприятия за насърчаване на жителите да изпробват алтернативи на традиционните транспортни средства. Комисарят Бълк заяви: "Споделената мобилност е интелигентен и новаторски възникващ модел на транспорт, с потенциал за намаляване на броя на автомобилите по пътищата: например, за всеки споделен автомобил, 15 частни автомобила са извън пътя. Но това не е само за автомобили; ние сме свидетели на истинска бързина на споделените мотоциклетни системи в градовете в целия ЕС. Трябва да гарантираме, че бъдещето на градската мобилност е споделено и устойчиво."
Темата на кампанията "2017" е "Чиста, споделена и интелигентна мобилност", с подканваща фраза "Споделянето ви стимулира". Тази година Европейската седмица на мобилността насърчава хората да използват споделени форми на транспорт, като например споделяне на велосипеди и автомобили. Европа е лидер в решенията за споделена мобилност и стойността на транзакциите с обща мобилност в Европа се оценява на 5,1 млрд. Евро през 2015 г. Очаква се през 2025 г. да бъде надхвърлена 100 милиарда евро. Споделянето на транспорт не само помага на хората да пестят пари, но и на целите на ЕС за постигане на икономика с ниски емисии. Всяка година местните власти, които полагат значителни усилия за насърчаване на устойчива градска мобилност по време на кампанията, могат да кандидатстват за наградата на EUROPEANMOBILITYWEEK до 23 октомври 2017 г. През 2017 г. за първи път малките общини ще имат своя собствена категория в рамките на EUROPEANMOBILITYWEEK Award. Това означава, че ще бъдат представени две награди: една за общини с по-малко от 50 000 жители и една за общини с 50 000 жители или повече. Местните власти могат да кандидатстват за наградата за устойчиво планиране на градската мобилност (SUMP Award) до 3 ноември 2017 г. Наградата SUMP награждава разработването на план за мобилност, който да отговаря на разнообразните транспортни нужди на хората и бизнеса.
Източник: Европейска комисия