Европейски корпус за солидарност: над 138 милиона евро в подкрепа на доброволческите дейности през 2022 г.

Европейската комисия обяви, че е отворена покана за представяне на предложения за 2022 г. по линия на Европейския корпус за солидарност. Европейският корпус за солидарност е програма на ЕС за млади хора, които желаят да участват в дейности за солидарност в различни области — от подпомагане на хора в неравностойно положение до принос към действия в областите на здравето и околната среда в целия ЕС и извън него. С тази покана се въвежда и възможността участниците да се включват в операции за хуманитарна помощ по целия свят, за да се развива солидарността между организациите и доброволците в държавите от ЕС и хората и общностите извън Съюза. Това ново направление за международни проекти се нарича Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ.
С поканата се предоставят почти 139 милиона евро, с което се допринася за създаването на повече възможности за младите хора да проявят солидарност по време на Европейската година на младежта 2022 г. С тези средства ще се финансират доброволчески дейности, ръководени от млади хора проекти за солидарност, екипи във високоприоритетни области, предназначени да насърчават здравословния начин на живот и опазването на културното наследство, както и Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ. Общият бюджет на програмата „Европейски корпус за солидарност“ за периода 2021—2027 г. е 1 милиард евро. През седемгодишния си период на действие тази програма на ЕС ще даде възможност на най-малко 270 000 младежи да се включат в действия за солидарност.
Иточник: Европейска комисия