Европейски корпус за солидарност – възможност за младите хора.

Европейски корпус за солидарност – възможност за младите хора.
 
Във връзка с инициативата Европейски корпус за солидарност, Европесйката комисия стартира обществена консултация, както и целенасочена консултация с всички заинтересовани страни, които участват в работата с младежи. Инициативата вече е привлякла повече от 24000 млади европейци и успоредно с това подготвя законодателна инициатива, за да се създаде специална правна основа за еропейския корпус за солидарност. На днешното събитие са поканени заинтересованите страни от ЕП, младежки организации, представители на нациолните агенции Еразъм+, работодатели, представители на синдикати, доброволци и др.
През 2016 комисията Юнкер обяви намерението си  да увеличи усилията си в подкрепа на младите хора. Така на 7 декември 2016 г. Комисията постави началото на Европейският корпус за солидарност. Младите хора на възраст между 18 и 30 между могат да участват в редица дейности за солидарност, които са насочени към различни предизвикателства в целия ЕС. Участниците ще имат възможност да се включат в по-широк кръг от дейности като образование, здравеопазване, социална интеграция, съдействие при осигуряването на храна, подслон, строителство или предотвратяване на природни бедствия. Очаква се до края на 2020 да се присъедният около 100000 млади хора, приемащи мисията и ценностите на Европейския корпус за солидарност. 
 
Източник: Европейската комисия