Европейски корпус за солидарност

Европейски корпус за солидарност

 

Що е то и в какво се изразяват дейностите и програмите на корпуса? Преди да навлезем в дълбочина за същността на корпуса е важно да напомним, че една от основните ценности на съюза е именно солидарност.За да просъществува този икономически и политически съюз в хармония е важно да бъдем толерантни и солидарни. Обединението на много и различни култури не е лесно и поради тази причина солидарността и толерантността са толкова важни.

Европейският корпус за солидарност обединява младите хора, за да изгради по-приобщаващо общество, като подкрепя уязвимите хора и отговаря на обществените предизвикателства. Той предлага вдъхновяващо преживяване за младите хора, които искат да помогнат, да се учат и да се развиват, и предоставя единна входна точка за такива дейности на солидарност в целия Европейски съюз.

Корпусът предлага индивидуална доброволческа дейност и доброволческа дейност в екип. За двата вида дейности има различни изисквания като най-основното е всеки участник да има навършени 18 години. Проектите са за младежи между 18 и 30 години, което ги прави широкообхватни за хора в различни сфери и различни възрастови групи.  Корпусът създава повече и по-добри възможности, обхващащи широк кръг от области, като интеграция на мигрантите, екологични предизвикателства, предотвратяване на природни бедствия, образование и младежки дейности. Той също подкрепя националните и местните участници в усилията им да се справят с различните обществени предизвикателства и кризи.

Европейският корпус за солидарност е дал хиляди възможности на младежите от европейското общество. Кандидастването за проекти е лесно и достъпно за всички, а спомените, които се създават по време на проекти са до живот!

 

За повече информация за проекти и кандидатстване посетете официалната странци на корпуса за солидарност.