Европейски платформи 2021 – затворена

Подпрограма: Култура
Номер на конкурса: CREA-CULT-2021-PLAT
Краен срок: 29/09/2021 18:00

По тази покана се подкрепят групи от организации (платформи) в културните сектори в усилията им за популяризиране на изгряващи европейски творци, за увеличаване на достъпа до и участието в културни събития, както и за достигане на нови аудитории и развитие на публиките.

Цели на конкурса:

  • Подкрепа на изгряващи творци и професионалисти и изграждане на подходящи модели за подпомагане на интернационализацията на техните кариери
  • Промотиране на справедлива, приобщаваща и разнообразна среда за изгряващи таланти, в това число борба с дискриминацията и търсене на ефективни начини за преодоляване на неравнопоставеността между половете
  • Принос към повишаването на осведомеността и екологичната устойчивост в културните сектори, в съответствие с рамката на Европейската зелена сделка

Официалната публикация на конкурса във „Funding & tenders“ портала можете да намерите тук.

Източник: https://creativeeurope.bg/