Европейски здравен съюз: ЕС засилва борбата срещу антимикробната резистентност

Европейска комисия приветства приемането днес от Съвета на Европейския съюз на предложението на Комисията за засилване на действията на ЕС срещу антимикробната резистентност.

Настоящата препоръка, която беше обявена на 26 април заедно с преразглеждането от Комисията на законодателството в областта на фармацевтичните продукти, спомага за борбата с АМР в областта на здравето на хората и животните и опазването на околната среда, следвайки така наречения подход „Едно здраве“.

Препоръката е съсредоточена върху профилактиката и контрола на инфекциитенадзора и мониторингаиновациите и наличието на ефикасни антимикробни средстваразумната употреба и сътрудничеството както между държавите членки, така и в световен мащаб.

За 2030 г. са определени няколко цели на ЕС, разработени съвместно с Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC):

  • намаляване с 20 % на общата употреба на антибиотици при хората;
  • най-малко 65 % от общата консумация на антибиотици при хората следва да бъде ефективна (използване на правилния антибиотик);
  • намаляване на инфекциите, причинени от три ключови резистентни към антибиотици бактерии, което ще се прилага главно за болниците.

Повече информация ще намерите в документа тук.

Източник: Представителство на ЕК в България