Европейските награди за цифрови умения

Европейските награди за цифрови умения
Европейската комисия иска да обърне внимание на проектите, които допринасят за развитието на цифровите умения в Европа. Наградите ще бъдат представени от Мария Габриел, европейски комисар по въпросите на цифровата икономика и общество на 6 декември 2018 г. Наградите представляват чудесна възможност кандидатите да представят своите проекти, тъй като победителите и четиримата кандидати във всяка категория ще бъдат поканени да представят своите проект на конференцията ICT 2018 във Виена като награда. Крайният срок за представяне на проектите е 21 октомври 2018 г. Европейските награди за цифрови умения 2018 г., организирани с подкрепата на Коалицията за цифрови умения и работни места, ще признаят инициативи, които са подобрили цифровите умения на европейците в училище, на работното място, за специалисти по ИКТ, момичета и жени и в обществото като цяло. Най-търсени са  , Особено търсим успешни истории и проекти, които биха могли да бъдат проектирани в други населени места, региони, държави и сектори. Наличието на цифрово квалифицирано население и работна сила е от решаващо значение за стимулиране на европейската конкурентоспособност и насърчаване на приобщаващо цифрово общество. Днес 43% от европейците нямат основни цифрови умения. По тази причина подобряването на способността на европейците да използват цифровите технологии е един от приоритетите на Единния цифров пазар и Програмата за нови умения за Европа, чиято инициатива е на Коалиция за цифрови умения и работни места. Независимо жури ще избере най-добрите проекти в пет категории инициативи:
·         Цифрови умения за всички – развиване на цифрови умения, които да позволят на всички граждани да бъдат активни в цифровото общество;
·         Цифрови умения за работната сила – развиване на цифрови умения за цифровата икономика, напр. повишаване на квалификацията и преквалификация на работници, търсещи работа; кариерни съвети и насоки;
·         Цифрови умения за професионалисти в областта на информационните и комуникационни технологи;и
·         Цифрови умения в образованието – превръщане на преподаването и изучаването на цифрови умения в перспектива за учене през целия живот, включително обучение на учители;
·         Цифрови умения за момичета и жени – предприемане на действия за развитие на цифрови умения за жени и момичета.
Източник: Европейска комисия