Европейският институт за иновации и технологии стимулира устойчивото възстановяване и растеж на секторите на културата и творчеството в Европа

Европейският институт за иновации и технологии стартира ново партньорство за иновации под формата на общност на знание и иновации, за да подпомогне конкурентоспособността и растежа на секторите и отраслите на културата и творчеството в Европа. Новото партньорство ще допринесе за ускоряване на възстановяването на тези сектори и за отключване на неоползотворените икономически възможности в сферата на архитектурата, културното наследство, дизайна, модата, киното, музиката, издателската дейност, сценичните изкуства и видеоигрите.

Общностите на знание и иновации, координирани от Европейския институт за иновации и технологии, могат да съществуват 15 години. Около 300 милиона евро финансиране от ЕС по линия на програмата „Хоризонт Европа“ е осигурено за две нови общности на знание и иновации, които ще бъдат стартирани през текущия период на финансиране 2021—2027 г., като съществува възможност за привличане на допълнителни средства от частния и публичния сектор. Първата от тях — общността на знание и иновации за секторите и отраслите на културата и творчеството — е на път да се превърне в реалност.

Комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел заяви: Културата е душата на Европа. Европейските културни и творчески отрасли имат способността да подобряват живота на хората, да преобразуват общностите, да създават работни места и растеж и да оказват положително въздействие върху други сектори, благодарение на което Европа ще се превърне в най-голямата движеща сила на иновациите в света. Амбицията ни несъмнено е да поставим основите на една европейска екосистема за иновации, основана на културата и творчеството. Това ново партньорство на Европейския институт за иновации и технологии ще подхранва тази амбиция. То ще подкрепи също така творчеството в цяла Европа и ще превърне уменията и знанията в авангардни иновации.“

Днешната покана за представяне на предложения бележи началото на 9-ата общност на Европейския институт за иновации и технологии, наречена „Култура и творчество“, която се очаква да започне да функционира от лятото на 2022 г.

Крайният срок за подаване на заявления е 24 март 2022 г., като Европейският институт за иновации и технологии ще проведе редица информационни уебинари през целия месец ноември, за да могат заинтересованите страни да научат повече за поканата за представяне на предложения.

Източник: Европейска комисия