Европейският месец за кибер сигурност

Европейският месец за кибер сигурност
Европейският месец за кибер сигурност (ECSM) е кампания за осведомяване на ЕС, която насърчава кибер сигурността сред гражданите и организациите относно значението на сигурността на информацията и подчертава простите стъпки, които могат да се предприемат за защита на личните, финансовите и / или професионалните данни. Основната цел е да се повиши осведомеността, да се промени поведението и да се предоставят ресурси на всички за това как да се защитят онлайн. Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA), Генерална дирекция "Конференция и партньори" на Европейската комисия обявява всеки месец октомври Европейския месец за кибер сигурност (ECSM).
Целите на Европейския месец за кибер сигурност: да генерират обща информираност относно кибер сигурността, което е един от приоритетите, определени в Стратегията на ЕС за сигурност в кибер пространството; да генерира специфична осведоменост относно мрежовата и информационната сигурност (НИС), която е разгледана в предложената директива за НИС; да насърчи по-безопасно използване на интернет за всички потребители; да се изгради солиден опит за повишаване на осведомеността чрез ECSM; да включи съответните заинтересовани страни; да увеличи националния медиен интерес чрез европейското и глобалното измерение на проекта; да повиши вниманието и интереса по отношение на информационната сигурност чрез политическа и медийна координация.
Подготовката за петия месец ECSM започна сериозно със сътрудничеството между Естонския орган за информационни системи и ENISA за тазгодишното начално събитие за Cyber ​​Security Month. По време на естонското председателство министерството на икономиката и съобщенията на Естония са домакин на първото събитие в Талин. Дневният ред за стартирането включва откриване на речи от високопоставени представители както на европейския публичен сектор, така и на индустрията. Националните екипи за координация ще предложат идеи за кампаниите си и водещи експерти по ИТ сигурност ще обсъдят темите за сигурността на месеца. ЕС кани и насърчава политиците, експертите от индустрията и представителите на компетентните органи да се представят като оратори или представители по време на някоя от четирите сесии по седмичните теми: Кибер сигурността на работното място; Управление, защита на личните данни и защита на данните; Кибер сигурността в дома; Умения в киберсигурността. Всяка седмица от месец октомври ще се фокусира върху определена тема. 
Седмица 1: 2-6 октомври
Тема: Кибер сигурността на работното място – целта на темата е да се повиши осведомеността сред служителите на компанията, ИТ специалистите и висшето ръководство за заплахи като Ransomware, Phishing, Malware и да се предоставят общи "кибер" хигиенни съвети.
Седмица 2: 9-13 октомври
Тема: Управление, защита на личните данни и защита на личните данни – Целта на тази тема е да разберете как да подготвите организацията си за новите директиви и регламенти на ЕС, като Директивата за NIS и GDPR.
Седмица 3: 16-20 октомври
Тема: Кибер сигурността в дома – целта на темата е да се повиши осведомеността сред основните потребители на заплахи от интернет, онлайн измами / измами и да се дадат насоки за това как да се защити тяхната домашна мрежа и да се защити тяхната онлайн поверителност.
Седмица 4: 23-27 октомври
Тема: Умения в киберсигурността – темата има за цел да подпомогне младите хора да придобият умения за сигурност в кибер пространство чрез обучение и образование, за да развият следващото поколение професионалисти в областта на кибер сигурността.

 

Източник: Европейска комисия