Европейският съвет по иновации обявява финансирането на нови стартиращи предприятия чрез инструмента “Ускорител”

Европейският съвет по иновациите на Европейската комисия подбра 65 иновативни стартиращи предприятия и МСП, които да получат финансиране в размер на 363 млн. евро за водещи до пробив иновации. Всяко от предприятията ще получи комбинация от безвъзмездни средства и капиталова инвестиция в размер до 17 млн. евро за разработване и разширяване на мащаба на своите авангардни иновации в области като здравеопазването, цифровите технологии, енергетиката, биотехнологиите, космическото пространство и други. Това е първата група от предприятия, които ще бъдат финансирани чрез напълно функционалния инструмент „Ускорител“ на Европейския съвет по иновациите (ЕСИ). Комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел заяви: “Инструментът „Ускорител“ на Европейския съвет по иновациите е уникален по рода си европейски инструмент за финансиране. Той подпомага разработването на водещи иновации чрез привличане на частни инвеститори и предлага набор от услуги в подкрепа на разширяването на мащаба на тези иновации. С Европейския съвет по иновациите се стремим да изведем Европа на челно място в областта на иновациите и новите технологии, като инвестираме в нови решения за здравните, екологичните и обществените предизвикателства, пред които сме изправени”. Предприятията бяха подбрани чрез нов двуетапен процес, въведен с програмата „Хоризонт Европа“. Кандидатурите се подлагат на строга оценка от външни експерти, след което се провежда интервю с жури, съставено от опитни инвеститори и предприемачи.
Тази година в рамките на програмата „Хоризонт Европа“ беше въведена нова удобна за стартиращите предприятия процедура за кандидатстване, при която предприятията могат да представят своите идеи по всяко време за незабавна бърза оценка. Успешно преминалите процедурата кандидати се приканват да подготвят пълно заявление, като се ползват от безплатни бизнес напътствия. След това пълните заявления се оценяват при настъпването на редовни крайни срокове приблизително на всеки 3 месеца. От март насам над 4 000 стартиращи предприятия и МСП изпратиха своите идеи, от които 801 предприятия представиха пълни заявления за първия краен срок 16 юни 2021 г. и още 1 098 предприятия — за втория краен срок 6 октомври, като оценките се извършват в момента. Резултатите за тази втора група от предприятия за подпомагане чрез инструмента „Ускорител“ на ЕСИ ще бъдат обявени до края на годината, а следващият краен срок се очаква да бъде в началото на 2022 г.
Източник: Европейска комисия