Европейският съюз – днес и утре (Как да комуникираме успешно ЕС)

Европейският съюз – днес и утре (Как да комуникираме успешно ЕС)
Среща, посветена на комуникационните приоритети на Европейския съюз, се организира от Европейски информационен център „Европа Директно – Видин“ и проведе в местността Дубова, Румъния на 5 и 6 юли 2018 г. По време на събитието бяха представени комуникационните приоритети на Европейския съюз за България и Румъния, какво постигнаха двете държави след членството в ЕС, как Европейският съюз влия на ежедневието ни. Бяха представени  и трансгранични програми за финансиране и добри практики по изпълнение на основните приоритети и политики на ЕС. В събитието участие взеха представители на център „Европа Директно-Видин“,представител на център „Европа Директно-Крайова“, неправителствениорганизации, представители на медии, учители и др.