Европейският съюз – днес и утре (Как да комуникираме успешно Европейския съюз?)

Европейският съюз – днес и утре (Как да комуникираме успешно Европейския съюз?)
Среща, посветена на комуникационните приоритети на Европейския съюз, ще бъде организирана от Европейски информационен център „Европа Директно – Видин“ в Дубова, Румъния. Събитието е двудневно и ще се проведе на 5 и 6 юли 2018 г. В програмата на центъра сме заложили представяне на приоритетите на ЕС за България и Румъния, трансгранични програми за финансиране и добри практики по изпълнение на основните приоритети и политики на ЕС.
Участие в събитието ще вземат представители на център „Европа Директно-Видин“, представители на център „Европа Директно-Крайова“, неправителствени организации и медии, учители и др.