Европейският съюз и младите хора

Информационна брошура "Европейският съюз и младите хора"

Автор: Информационен център "Европа Директно-Видин"

Година на издаване: 2017 г.

Изтеглете брошурата в PDF формат