Европейският зелен пакт: действия, определящи бъдещето

🌡️ Климатичните промени водят до тревожно зачестяване на горещите вълни.
Днес планетата е с 1,1°C по-топла, отколкото е била в края на 19-и век, а Европа се затопля с по 0,5°C всяко десетилетие от 80-те години насам.
В миналото горещите вълни се случваха веднъж на всеки 10 години, а сега вероятността за подобни явления е три пъти по-висока.
Затова е от изключително значение не само да намалим генерирането на вредни емисии, но и да се подготвим по-добре за справянето с екстремните температури, които са все по-често срещано явление.
ЕС се ангажира с конкретни мерки и си поставя ясни цели, които трябва да изпълним до 2030 г. С #EUGreenDeal ние стремим към:
🔹 намаляване с поне 55% на емисиите парникови газове
🔹 минимум 42,5% дял на възобновяемата енергия
🔹 повишаване на енергийната ефективност с поне 11,7%
Нека не забравяме фактите и да мислим за бъдещето.