“Евроскола” – регионално състезание за Северозападна България

"Евроскола" – регионално състезание за Северозападна България
В Монтана се състоя регионалното състезание "Евроскола", организирано от Информационно бюро на Европейския парламент в България.Общо шест ученически отбора от Видин, Враца, Монтана и Плевен заслужиха с представянето си пътуване до Страсбург, Франция, където ще се превърнат в евродепутати за ден. На състезанието, което се проведе в Младежки дом – Монтана взеха участие 12 училища от региона, но само 6 са победители: Гимназия с преподаване на чужди езици, Плевен; Профилирана природо-математическа гимназия „Академик Иван Ценов“, Враца; Математическа гимназия „Гео Милев“ Плевен; Природо-математическа профилирана гимназия „Св. Кл. Охридски“, Монтана; Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Петър Богдан“, Монтана; Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“, Видин. Отборите участници по традиция бяха съставени от 5-ма ученици, ръководени от един учител. Преподавателите нямаха право да участват в самото състезание и да се намесват в представянето на учениците си. Представянето на всеки отбор беше оценявано от жури в състав: Теодор Стойчев, ръководител на Информационното бюро на ЕП, Владимир Уручев, член на ЕП (ЕНП), Таня Чунтова, връзки с обществеността в Информационното бюро на ЕП, и Бойко Благоев, ръководител на отдел „Комуникации“ в Представителството на Европейската комисия в България. Членовете на журито бяха силно затруднени при вземането на решенията си поради високото ниво на подготовка на учениците и им пожелаха още по-големи успехи в бъдеще. Евродепутатът Владимир Уручев поздрави всички ученици, дошли в Младежкия дом в Монтана, за положените усилия и им даде ценни съвети за множеството възможности за усъвършенстване и реализация в Европейския съюз. Програма „Евроскола“ има за цел да насърчава най-младите европейци да опознаят Европейския парламент, да се включат чрез симулирани заседания в работата му и дори да гласуват неговите резолюции. Чрез нея ученици от училища във всички страни членки на ЕС прекарват един ден в Европейския парламент в Страсбург, където участват в симулация на неговата работа, разискват и разиграват гласуване по въпроси от интерес за Европейския съюз в рамките на „Младежкия европейски парламент“. По време на своя парламентарен ден в Страсбург, около 500 европейски ученици участват в „заседания на комисиите“ и в пленарни заседания, разискват и гласуват резолюции, като дебатите се водят основно на френски и английски език. 
Източник: Европейски парламент