Евроспейски корпус за солидарност с нови свободни места за работа и стаж за младите хора

Евроспейски корпус за солидарност с нови свободни места за работа и стаж за младите хора. Не чакай, включи се!
Инициативата Европейски корпус за солидарност започна преди малко повече от шест месеца и днес вече има резултатит – след свързването на кандидати и работодатели за доброволчески инициативи предоставянето на много свободни места за работа и стаж на младите хора става факт. За тази цел Европейската комисия подкрепя два проекта, ръководени от италианските и френските публични служби по заетостта, които ще предложат свързани със солидарността работа или стаж в друга държава от ЕС на 6000 млади хора. Тези два проекта са ръководени от френската публична служба по заетостта („Pôle Emploi“) и италианската Национална агенция за активни политики за заетост (ANPAL). Те обединяват публични служби по заетостта и организации от различни държави — членки на ЕС, например организации на работодателите и институти за обучение, за да предоставят възможности за работа или стаж в области, свързани със солидарността, на младежи на възраст между 18 и 30 години. Избраните участници ще могат да се включат в широка гама от дейности като здравеопазване, социална интеграция, опазване на околната среда, помощ за мигрантите и бежанците или хранителни помощи в друга държава от ЕС. Проектите ще установят връзка с работодатели, ще гарантират подбирането на подходящи кандидати и ще предоставят на участниците финансова и други видове подкрепа, като например обучение. Проектите се финансират с над 14 милиона евро от Програмата за заетост и социални иновации и ще продължат до 2019г. 
Европейският корпус за солидарност продължава своите действия така кактоп са планувани и очакванията са 100000 млади хора да се включат в инициативата до 2020. Успехите са налице, възможностите нарастват, а младите хора ще получат ценен опит за начало на кариерата си, а в цяла Европа млади хора ще помагат на другите, а от този ангажимент ще имат полза и те самите. 
Източник: Европейска комисия