Eжегодна реч на председателя на Европейската комисия, Жан-Клод Юнкер

Eжегодна реч на председателя на Европейската комисия, Жан-Клод Юнкер
 

Eвропейската комисия в България / European Commission in Bulgaria и Информационно бюро на Европейския парламент за България имат удоволствието да Ви поканят на предаването на живо на ежегодната реч на председателя на Европейската комисия, Жан-Клод Юнкер, на тема "Състоянието на Европейския съюз".
Речта ще има за цел да постави началото на традиционния диалог с Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз относно изготвянето на програма за действие на EК за 2017 година.
В своето слово, Жан-Клод Юнкер ще изложи постиженията на Европейската комисия през изминалата година, ще очертае приоритетите за 2017г. и ще разясни как ЕК планира да се справи с най-неотложните предизвикателства, изправени пред ЕС. По време на пленарното заседание ще бъде отделено време за допълнителна дискусия.
 
Основните акценти в дебата най-вероятно ще бъдат въпросите, свързани с миграцията, работните места, тероризма, Брекзит, както и какви са очакванията на европейските граждани спрямо ЕС.