Финансиране на проекти за възстановяване на почвите и храните

Отворени са поканите за представяне на проектни предложения по мисията за възстановяване на почвите и храните по програма “Хоризонт Европа“! 🌱
Целта е да разработим европейски, национални и местни стратегии, както и приоритетни действия за научни изследвания и иновации за възстановяването на почвите и храните. С поканите финансираме проекти по теми като:
🔸 Безопасност на храните
🔸 Предотвратяване на замърсяването на почвите и опазване на биоразнообразието
🔸 Лаборатории за създаване на решения за възстановяване на почвите
🔸 Иновации за предотвратяване на дезертификацията
Крайният срок за кандидатстване е 20-ти септември. 🗓️
За да научите повече за мисията и как да кандидатствате с проектни предложения, посетете ➡️ europa.eu/!DfGmfp