ФИНАНСИРАНЕ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧИ

ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧИ

Център "Ринкър" за предприемачество и обучение е създаден да насърчава образованието, ученето през целия живот и да подпомага предприемачеството и развитието на бизнеса в България.
Приоритетни области за центъра са развитието на селските райони и разпространението на социалното предприемачество.
Центърът финансира програма Rinker's Challenge, която предоставя възможност на стартиращите български предпремачи да преминат през комплексно структурирана система от обучения, тийм-билдинг и коучинг сесии, както и персонални занимания с водещи професионалисти и предприемачи във всички сфери на бизнеса.
Rinker's Challenge е програма, която ще позволи: да придадете форма на своята иде; да оцените нейната приложимост; да осмислите тежестта да ръководите бизнес; да изготвите бизнес-план, разбираем дори за инвестиционен банкер; да изградите представяне на концепцията ви, способна да привлече вниманието на инвеститорите
Програмата Rinker’s Challenge е предназначена за предприемачи и за социални предприемачи, които имат добра бизнес идея, дори да нямат регистрирана фирма и които имат добра бизнес идея и компания в начален стадий на развитие
По програмата могат да кандидатстват  индивидуални физически лица или екипи от хора, които не са обединени в юридическо лице. Програмата е отворена включително за хора със свободни професии, земеделски производители,  юридически лица, които са търговски дружества, организации с нестопанска цел, читалища, кооперации.
Предприемачите могат да са във всички сфери на бизнеса: образование, информационни технологии, култура, земеделие, био-земеделие, преработване на земеделска продукция, социални услуги, здравеопазване, лека промишленост и други.
Програмата предлага възможността за стартиращи предприемачи да преминат през структурирана система от обучения, да бъдат лично консултирани и да получат стартово финансиране на бизнес проекта си. Участниците получават съвети и подкрепа от професионалисти и предприемачи във всички сфери на бизнеса.
Тримата финалисти ще получат стартово финансиране за проекта си в размер до 20 000 лева всеки, както и едногодишна безвъзмездна помощ от специалисти в сферата на маркетинга и финансите.
Срокът за кандидатстване е до 23.09.2015г.
Подробна информация за програмата можете да намерите на следния интернет адрес:
http://www.rinkercenter.org/bg/main-info.html