Финансирани от ЕС изследователи печелят Нобеловата награда за физика за 2023 г.

Учените Ан Л’Юийе и Ференц Краус, подкрепяни със значителна финансова помощ от ЕС, са сред носителите на тазгодишната Нобелова награда за физика. Заедно с Пиер Агостини те се награждават за експерименталните си методи за възпроизвеждане на атомни светлинни импулси за изследването на електронната динамика в материята.

Комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Илиана Иванова заяви: „Поздравления за тазгодишните лауреати Нобеловата награда за физика! Много съм горда, че Европейският научноизследователски съвет финансира в значителна степен революционните изследвания на тези изтъкнати учени. Те бяха подкрепени и от много други програми на ЕС за научни изследвания и иновации, по-специално действията „Мария Склодовска-Кюри“. Това показва колко е важно да се финансират водещи изследователи, както и да им се предоставят необходимите ресурси, за да осъществяват научната си дейност в полза на човечеството. “

Ференц Краус и Ан Л’Юийе получиха финансиране от Европейския научноизследователски съвет чрез няколко субсидии за напреднали научни изследвания на стойност почти 9,5 милиона евро, както и за участието си в 14 проекта по програмата „Мария Склодовска-Кюри“ и в други проекти, финансирани по предишни програми за научни изследвания и иновации: „Хоризонт 2020“, 5-та рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие (5РП) и 6-та и 7-та рамкова програма за научни изследвания и иновации.

Двамата изследователи заедно печелят и наградата за физика „Волф“.

Източник: Представителство на ЕК в България