Фискалната политика на ЕС за 2023г. – насоки от Европейската комисия

Европейската комисия прие съобщение, с което предоставя на държавите членки насоки за провеждането на фискалната политика през 2023 г. В него се определят основните принципи, по които Комисията ще се ръководи при оценката си на програмите за стабилност и конвергенция на държавите членки. В него се прави и обзор на актуалното състояние на прегледа на икономическото управление.
Съобщението се представя в контекста на непровокираното и необосновано нахлуване на Русия в Украйна. В дух на солидарност с Украйна ЕС одобри безпрецедентен пакет от икономически санкции, които ще окажат сериозно въздействие върху руската икономика и политическия елит. Икономическата прогноза от зимата на 2022 г. беше публикувана на 10 февруари, две седмици преди нахлуването в Украйна. Това развитие оказва отрицателно въздействие върху перспективите за растеж и допълнително увеличава рисковете от влошаване. На този фон изпъква още по-силно необходимостта от силна координация на икономическите и фискалните политики и от адаптиране на фискалните политики в отговор на бързо променящите се обстоятелства. При необходимост насоките ще бъдат адаптирани в зависимост от икономическите развития.

Повече подробности ще намерите тук.

Източник: Европейска комисия