Форумът #Youth4Ocean търси млади защитници на Световния океан за Дунавския регион

Ако сте на възраст между 16 и 30 години.
Ако живеете в страна по поречието на река Дунав и дълбоко сте загрижени за нейното състояние и въздействието на изменението на климата и човешките дейности върху местните общности от мястото, където извира, та чак до Черно море.
Ако имате идея за проект за повишаване на осведомеността относно сладководно и морско биоразнообразие, или за възстановяване на водните екосистеми, или иновативен бизнес план за използване на сладководни или морски ресурси по устойчив начин и смекчаване на въздействието на изменението на климата върху местните общности.
Ако можете да организирате дейности, свързани познания за водните ресурси с деца, млади хора или местна общност.
Или нещо съвсем различно, което според вас има потенциал да промени нещата в тази област, то тогава форумът #Youth4Ocean е точно за вас.
Отворена е нова покана за проектни предложения, предназначена да популяризира идеите на младите, които правят промяната! В цяла Европа се търсят млади хора, които са разработили или биха искали да разработят проект за опазване на Дунав и Черно море и които желаят да станат „Застъпници на младия океан“.
Заявления за участие може да подаде всеки, който участва или се интересува от устойчивото използване на морските ресурси за икономически растеж, подобряване на поминъка и работни места, като същевременно се запазва здравето на морските екосистеми.
Крайният срок за подаване е 28 февруари 2022 г.
Ако вашият проект е успешен, вие ще бъдете акредитирани като Young Ocean Advocate и ще се насладите на редица предимства и подкрепа за вашия проект.
Повече информация: Call for Young Ocean Advocates – Along the Danube, towards the Black Sea | Maritime Forum (europa.eu)
Източник: Европейска комисия