Франция поема председателството на Съвета на Европейския съюз

От началото на 2022г. за период от шест месеца Франция поема председателството на Съвета на Европейския съюз. Тя ще играе централна роля със своите европейски партньори за напредването на преговорите в полза на по-суверенна Европа, нов европейски модел на растеж и хуманна Европа.
Франция ще отговаря по-специално за организирането на заседанията на Съвета на Европейския съюз, осигуряването на сътрудничество между държавите-членки и осигуряването на отношенията на Съвета с Комисията и Европейския парламент. По този начин френското председателство на Съвета на ЕС ще помогне за изготвянето на компромиси и решения за европейските граждани в няколко приоритетни области като екологичен и цифров преход, защита и адаптиране на нашия социален модел, по-добра защита на границите и препотвърждаване на значението на европейските ценности.
За да се отговори на тези предизвикателства, френското председателство ще организира множество събития и неформални срещи в цялата страна, както и в Брюксел и Люксембург, места за официални заседания на Съвета.
Източник: www.presidence-francaise.consilium.europa.eu