Генерална дирекция “Заетост, социални въпроси и приобщаване” на ЕК организира семинар

ГEНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ И ПРИОБЩАВАНЕ “ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОРГАНИЗИРА СЕМИНАР НА ТЕМА "ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ" В БРЮКСЕЛ

Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване" на Европейската комисия организира семинар на тема "Изграждане на капацитет за социални партньори (уъркшоп 14A07)" в Брюксел на14 октомври по време на отворени дни на 13-тo издание на Европейска седмица на регионите и градовете.

Подкрепата за изграждане на капацитет на социалните партньори е един от ключовите фактори като част от "новия старт за социален диалог". Семинарът ще помогне да се определи как най-ефективно може да бъде използвана техническата помощ от Европейските структурните и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в подкрепа на изграждането на капацитет на социалните партньори.

Националните управляващите органи и социалните партньори ще споделят опита си.

За регистрация и допълнителна информация:

http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/register.cfm