ГЕНЕРАЛНИЯТ СЕКРЕТАРИАТ НА СЪВЕТА ПРЕДЛАГА СТАЖОВЕ ЗА СТУДЕНТИ, ВИСШИСТИ И НАЦИОНАЛНИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

ГЕНЕРАЛНИЯТ СЕКРЕТАРИАТ НА СЪВЕТА ПРЕДЛАГА СТАЖОВЕ ЗА СТУДЕНТИ, ВИСШИСТИ И НАЦИОНАЛНИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

Към настоящия момент могат да се подават заявления за платени стажове през 2016 г. Срокът за кандидатстване е до 31 август 2015 12:00 (GMT + 01: 00, брюкселско време). Заявленията за платените стажове трябва да бъдат подадени чрез онлайн система между месеците юни и август в годината, предхождаща годината на стажа.

Формулярът за кандидатстване е на разположение на френски и английски език. За да може да кандидатствате,трябва да имате отличнипознания по един от тези два езика. Цялата кореспонденция във връзка с кандидатстването ви ще бъде изпратена на адреса, посочен във вашия електронен профил. Затова е важно да актуализирате профила си, в случай, че вашият адрес е променен. Често имейлите от офиса на стажовете се озовават в папката за спам на различните видове акаунти. Затова е важно да проверявате спам папката редовно за входящи съобщения от "Бюро за обмен" (stages@consilium.europa.eu). Важно еда посочите коректен телефонен номер за контакт във формуляра за кандидатстване, за да могат да се свържат с вас в случай на нужда.

Валидираните онлайн кандидатури ще бъдат разглеждани до месец октомври 2015 г. За стажове започващи през февруари, избраните кандидати ще бъдат уведомени най – късно през декември, за стажове започващи през септември, избраните кандидати ще бъдат уведомени през януари 2016 г.

Неуспелите кандидати ще бъдат уведомени по електронна поща или чрез тяхния профил в EPSO в края на януари 2016 (за стажовете, започващи през февруари) и в края на март 2016 г. (За стажовете, започващи през септември).

Одобрените кандидати ще получат предложение по електронна поща посочващо периода на стажа и отдела, в който ще бъдат назначени.

Повече информация за процедурата по кандидатстване за стаж, можете да намерите на този интернет адрес:

http://www.consilium.europa.eu/en//general-secretariat/jobs/traineeships/how-to-apply/#paid