Годишна среща на европейските информационни мрежи в Бургас

ГОДИШНА СРЕЩА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ МРЕЖИ В БУРГАС

Между 16 и 18 юни 2015 г. представители на информационен център "Европа Директно-Видин" и Фондация за регионално развитие присъстваха на Годишната среща на европейските информационни мрежи в България "Да поговорим за Европа", която се проведе в град Бургас и бе организирана от представителството на Европейската комисия в България.
Представителите на Фондация за регионално развитие представиха пред публиката дейността на фондацията, която е приемна структура на новия информационен център. Срещата беше открита от г-жа Хансен, генерален директор на дирекция "Представителства" в Европейската комисия, а приветствия отправиха Огнян Златев, ръководител на представителството на ЕК в България и Атанаска Николова, зам.кмет в Община Бургас.
По време на срещата бяха представени приоритетите на Европейската комисия за периода 2014-2020 г., бъдещи национални и регионални инициативи на ЕК и на Информационното бюро на ЕП за България, както и възможностите за реализиране на съвместни инициативи между европейските информационни мрежи.