Годишният доклад за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото в Европа е публикуват от Европейската Комисия Резултатите от изданието за 2016 г. на индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) са пу

Годишният доклад за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото в Европа е публикуват от Европейската Комисия

Резултатите от изданието за 2016 г. на индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) са публикуване от Европейската Комисия. Данните показват, че от публикуването на стратегията за цифровия единен пазар на Комисията през миналата година досега страните членки са постигнали напредък в области като свързаност и цифрови умения, както и по отношение на публичните услуги.

Резултатите от изданието за 2016 г. на индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) са публикуване от Европейската Комисия. Данните показват, че от публикуването на стратегията за цифровия единен пазар на Комисията през миналата година досега страните членки са постигнали напредък в области като свързаност и цифрови умения, както и по отношение на публичните услуги.
Изследването обаче показва също, че темпото на напредъка се забавя. Необходими са действия, както на равнище ЕС, така и на национално равнище, за да се премахнат пречките, които възпрепятстват страните от ЕС да се възползват в пълна степен от възможностите на цифровите технологии.
Основни констатации в индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) е,че ЕС напредва, но бавно: резултатът на ЕС като цяло е 0,52 от 1, което представлява подобрение спрямо 0,5 за предходната година. Всички страни от ЕС без Швеция са подобрили своя резултат.
– Дания, Нидерландия, Швеция и Финландия продължават да водят класацията по DESI. Нидерландия, Естония, Германия, Малта, Австрия и Португалия са най-бързо развиващите се страни и вървят начело.
За първи път Комисията сравнява ЕС с някои от най-цифровизираните държави в света (Япония,
САЩ и Южна Корея). Пълният доклад за нов международен индекс на представянето в областта на цифровите технологии ще бъде достъпен в средата на март 2016 г., но предварителните резултати показват, че най-успешните европейски страни са също и световни лидери в областта. Според доклада е на лице по-добра свързаност, но недостатъчна в дългосрочен план: 71% от европейските домакинства разполагат с високоскоростен широколентов достъп до интернет (поне 30 Mbps) спрямо 62% през миналата година. ЕС е на прав път към постигане на пълно покритие до 2020 г. Броят на абонаментите за мобилен широколентов достъп до интернет бързо нараства — от 64 абонамента на всеки 100 европейци през 2014 г. на 75 днес. ЕС трябва да е готов да отговори на бъдещото търсене и да осигури следващото поколение съобщителни мрежи (5G).
Според доклада почти половината от европейците (45%) нямат основни умения за ползване на цифрови технологии (използване на електронна поща, текстообработващи програми или инсталиране на нови устройства). Затова Комисията ще разгледа програма на ЕС за уменията тази година.
Електронната търговия, по-малките предприятия все още не я използват, при условие, че  65% от европейските интернет потребители пазаруват онлайн, само 16% от МСП продават онлайн, като по-малко от половината от тях продават онлайн в други страни (7,5%). В отговор на това, през декември Комисията представи предложения относно цифровите договори (съобщение за медиите) с цел потребителите, които пазаруват онлайн, да бъдат по-добре защитени и да се помогне на предприятията да увеличат своите онлайн продажби. През май Комисията ще представи пакет от законодателни мерки за по-нататъшно стимулиране на електронната търговия.
Показателите сочат, че публичните администрации предоставят по-широк набор от онлайн услуги, даващи възможност на хората да използват интернет, за да се информират за ново място на пребиваване, раждане на дете и други важни събития. Въпреки това броят на интернет потребителите, които взаимодействат със съответната администрация онлайн (32%), не се увеличава.
Повече информация по темата можете да намерите на уебсайта за цифровия единен пазар (#DigitalSingleMarket) http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_en
Уебстраница на заместник-председателя, отговарящ за цифровия единен пазар, Андрус Ансип http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/ansip_en
Уебстраница на комисаря по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Гюнтер Х.Йотингер  http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/oettinger_en
Източник: Европейска Комисия