Going Abroad – пътните правила в ЕС

Going Abroad – пътните правила в ЕС
 
В сезона на отпуските е важно гражданите, които планират пътуване в държава – членка на ЕС да са запознати с правилата за пътна безопасност и правилата за движение в ЕС. За целта всеки гражданин може да си изтегли абсолютно безплатно приложението „ Пътуване в чужбина“, откъдето ще получи важна информация за пътната безопасност за всяка страна от ЕС, в която се намира.

Преди да предприемете пътуването е важно да се уверите, че имате валидна и подходяща застраховка, която покрива пътуването в други страни от ЕС. Проверете също валидността на шофьорската книжка. В приложението „ Пътуване в чужбина“ ще намерите всички важни правила за безопасност по пътищата, както и органиченията за скорост и други изисквания като например:
– Предпазните колани трябва да се използват във всички превозни средства, в това число туристически автобуси и минибусове във всички страни от ЕС;
– В автомобилите и камионите, а когато е възможно и в останалите превозни средства, трябва да има системи за обезопасяване на деца;
– Използването на мобилен телефон без хендсфри по време на шофиране е забранено в повечето страни от ЕС;
– Максималното разрешено съдържание на алкохол в кръвта е различно: в някои страни не се разрешава никакъв алкохол в кръвта по време на шофиране;
– За различните видове пътища и превозни средства важат различни ограничения на скоростта;
– За автомобилисти и велосипедисти се изискват различни видове оборудване за безопасност;
– В някои страни използването на дневни светлини и/или на зимни гуми е задължително;
 
Не на последно място е важно да знаете, че ЕС предприема стъпки за подобряване на пътната безопасност, включително по отношение на нарушенията на правилата, извършени в други страни от ЕС (с изключение на Дания, Обединеното кралство и Ирландия, където тези правила все още не се прилагат). Това означава, че ако извършите пътнотранспортно нарушение в друга страна, може да получите по пощата документите за глобата вкъщи!
 
Приложението „ Пътуване в чужбина“можете да изтеглите безплатно от следния интернет адрес:
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/index_bg.htm#