Големите онлайн платформи публикуваха 6-месечни доклади по Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията

Големите онлайн платформи, подписали новия Кодекс за поведение във връзка с дезинформацията от 2022 г. – GoogleMetaMicrosoft и TikTok –  публикуваха доклади за изпълнението на ангажиментите си за намаляване на разпространението на дезинформация. Докладите, на разположение за изтегляне в Центъра за прозрачност на Кодекса, показват, че подписалите страни полагат усилия за повишаване на прозрачността и за предоставяне на данни. Това е първият пакет от доклади за пълен шестмесечен период, каквито големите платформи са се ангажирали да изготвят на всяко полугодие.

Вера Йоурова, заместник-председател на ЕК, отговарящ за ценностите и прозрачността, заяви: „Дезинформацията все още е един от най-големите рискове за европейското демократично информационно пространство, включително що се отнася до войната на Русия в Украйна и изборите. Тъй като европейците се подготвят да гласуват през 2024 г., всички заинтересовани страни трябва да дадат своя принос в борбата с онлайн дезинформацията и чуждестранната намеса, за да защитят нашия онлайн дебат. Кодексът се оказва полезен като процес, но всички ние трябва да направим повече. Призовавам платформите да се ангажират изцяло с изпълнението на ангажиментите, които са поели съгласно Кодекса, за да спомогнат за гарантиране на устойчивостта на демокрацията.“

Тиери Бретон, комисар по въпросите на вътрешния пазар, добави: „Почтеността на изборите е сред нашите приоритети за прилагането на Законодателния акт за цифровите услуги, тъй като навлизаме в период на избори в Европа. Опираме се на нашия вътрешен експертен опит, развит през годините, както и на опита с Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията. Публикуваните днес доклади предоставят важна информация за начина, по който платформите се борят с дезинформацията онлайн, и ще послужат за основа на нашата оценка на мерките, въведени с цел спазване на Законодателния акт за цифровите услуги.“ 

Докладите показват, че платформите подобряват предоставянето на по-подробни и задълбочени данни. Необходими са обаче допълнителни усилия за предоставяне на по-целенасочени, пълни и съдържателни данни. Освен това подписалите страни докладваха за усилията си да предоставят гаранции по отношение на новите системи и услуги с генеративен изкуствен интелект. Докладите включват и специална глава за дезинформацията, свързана с Украйна. Следващият пакет от доклади, който се очаква в началото на 2024 г., ще включва специална глава за борбата с дезинформацията около изборите.

Докладите са придружени от набор структурни показатели, които предоставят допълнителна информация за дезинформацията в онлайн платформите и за въздействието на Кодекса за намаляване на нейното разпространение. Комисията очаква подписалите страни да продължат работата си чрез разширяване и прецизиране на бъдещите доклади.

Източник: Представителство на ЕК в България