Грешки в разходване на средствата за селските райони

ГРЕШКИ В РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Какви са причините и какви мерки се предприемат? Специален доклад № 23/2014

Автор: Европейска сметна палата
Теми: Политика за развитие, Регионална политика и регионални икономики, Селскостопанска политика

Изтеглете книгата в pdf