Хитрино ще получи 20 милиона лева от Европейските фондове

Хитрино ще получи 20 милиона лева от Европейските фондове

За Хитрино ще бъдат отпуснати 20 милиона лева по Програмата за развитие на селските райони, които ще бъдат използвани за възстановяване на разрушената инфраструктура. Европейската комисия и българските власти постигнаха съгласие 20 милиона лева  (10 милиона евро) незабавно да бъдат предоставени с цел бързо възстановяване на местната инфраструктура, засегната от трагедията.

За целта беше създадена работна група в Европейската комисия, в която участват комисарите по земеделието и регионалното развитие Фил Хоган и Корина Крецу, които взеха решение за отпускане на средствата. Решението предвижда ускорена реализация на целеви проекти за възстановяване на разрушената инфраструктура и ще даде възможност и за разкриване на временни работни места в засегнатия район.

Източник: Европейска комисия